Redovno održavanje

 

odrzavanje

REDOVNO ODRŽAVANJE:

 

  • Servis prvi na 1.000 KM (besplatan)
  • Servis drugi na 10.000 KM
  • Servis teći na 20.000 KM

Kada je uređaj pravilno montiran (i podešen) on zahteva minimalno održavanje.

U to spada zamena gasnog filtera na svakom servisu. Čišćenje isparivača i zamena membrana na 60.000 km.

Ne treba zaboraviti da je potrbno izvršiti štelovanje autogasa nakon svake zamene vazdušnog filtera jer se tom prilikom promeni odnos vazduha i gasa što dovodi do toga da automobil ima manju snagu.

Što se tiče boce i multiventila oni ne zahtevaju gotovo nikakvo održavanje.

U slučaju da primetite curenje gasa(bilo na multiventilu, isparivaču ili gasnom elektroventilu), obratite se ovlašćenom servisu.

PREVENTIVA I SAVJET

Pri ugradnji LPG
Ugraditi nove – sigurne razvodne kablove (po mogućstvu originalne za taj tip automobila),
razvodnu kapu i rotor razvodnika i svećice (Bosch ili NGK).
Pre svega, glava motora mora biti sigurna i sa dobrim zaptivanjem ventila.
Poželjno je motoru dati ranije paljenje za 1 – 30.
Takođe električni ventili za minimalni broj obrtaja moraju biti ispravni, što se vidi kada motor u radu na benzin pri hladnom startu ima odgovarajući broj obrtaja na minimumu.
Kod nekih automobila, čim dođu hladniji dani, dolazi do otežanog startovanja motora. To se pre svega odnosi na motore sa karburatorom jer se kod ostalih podrazumeva (preporučuje) paljenje na benzin. Da bi se to sprečilo, pre zime potrebno je izvršiti redovan servis gasnog uređaja kao i servis električnog dela Vašeg automobila ( svećice, kablovi, štelovanje paljenja).
Dolazite redovno na servise da nebi dolazilo do većih havarija na gasnom sistemu a samim tim i na automobilu jer znamo kako se plin dobija i transportuje do samog potrošača.

SPECIJALNE SVECICE ZA MOTORE KOJI KORISTE TNG

Sagorevanje tečnog naftnog gasa (TNG) ima specifične karakteristike. Mnoge naučne studije pokazale su da korišćenje TNG-a kao alternativnog goriva za motore sa unutrašnjim sagorevanjem ima svoje prednosti. Najvažnija prednost je ta da motori koji koriste TNG proizvode gasove koji su mnogo pogodniji za okolinu nego gasovi koje proizvedu motori koji koriste benzin ili dizel kao gorivo. TNG sagorevanjem generisano je 10 – 25 % manje ugljen-monoksida nego pri benzinskom sagorevanju, što ima pozitivan uticaj na globalno zagrevanje (ugljen-monoksid doprinosi globalnom zagrevanju).
Međutim, sagorevanje TNG-a takođe ima i slabije strane. Jedna od njih je teže paljenje koje potiče od nehomogene smeše gasova u komori za sagorevanje. Kao posledica te nehomogene smeše povećana je potreba sistema za paljenje za naponom i mnogo je lošija startna sposobnost na niskim temperaturama. Svećica Bosch super koja je dizajnirana specijalno za paljenje gasa u motorima koje pokreće TNG pomaže da se ovi problemi otklone.

Svećica Bosch super ima specijalan oblik zazora koji omogućava lakši pristup gasa do flashover-a, srebrne centralne elektrode malog prečnika i samog zazora između centrane i bočne elektrode (0,55 mm, 0,7 mm, 0,9 mm).
Napon koji zavisi od svećice znatno je smanjen upotrebom centralne srebrne elektrode malog prečnika i smanjenom bočnom elektrodom.

Interval zamene:

max. 30.000 km – TNG