Atestiranje

Počela primjena Pravilnika za vozila sa ugrađenim TNG sistemom

Stupio je na snagu novi PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA I DRUGIM USLOVIMA ZA UREĐAJE I OPREMU ZA POGON MOTORNIH VOZILA NA TEČNI NAFTNI ILI PRIRODNI GAS, koji definiše da vozila koja imaju ugrađen sistem TNG (Tečni naftni gas) ili prirodni gas moraju prilikom redovne registracije imati Sertifikat o ispravnosti.

Crna Gora – Tehnički pregledi su i prije stupanja na snagu ovog Pravilnika bili u obavezi da evidentiraju vozila koja koriste za pogon TNG ili Prirodni gas, a na osnovu Zakona o bezbijednosti saobraćaja na putevima (¨Službeni list CG¨, br. 33/12), čime je propisano da vozila ovog tipa moraju imati odgovarajuću Potvrdu o ispravnosti. Tako su linije za tehnički pregled u obavezi da prijavljuju vozila koja imaju TNG ili prirodni gas, i tehnički pregledi ne mogu da “propuštaju” ta vozila bez njega.

Da bi pomenuta kategorija vozila bila bezbjedna u saobraćaju, ispitivanje istih podrazumijeva kontrolu uređaja, opreme i svih spojeva sistema koji su ugrađeni na vozilu.Navedeni uređaji i oprema moraju ubuduće biti proizvedeni po važećim evropskim standardima, a za rezervoar za smještaj TNG-a i isparivač obavezan je važeći Atest proizvođača ili ovlašćene organizacije, koji potvrđuje tehničko-bezbjednosnu ispravnost istih. Samo u slučaju tehnički ispravnih uređaja i opreme, i pravilne ugradnje istih u vozilo, ono može zadovoljiti tehničke uslove za bezbjedno učestvovanje u saobraćaju.

Vozila koja za pogon koriste TNG ili prirodni gas za rezervoar i isparivač moraju da imaju važeći Atest od proizvođača ili ovlašćene organizacije, sa tim da Atest boce ne smije biti stariji od pet godina jer se u suprotnom ne može izdati Potvrda i Sertifikat. Vozila koja nemaju Potvrdu i Sertifikat ne mogu biti registrovana.

Već izdate Potvrde o ispravnosti prije donošenja Pravilnika važe do njihovog isteka.

Po novom Pravilniku je važnost Atesta boce pet godina, samim tim, vlasnici vozila sa već ugrađenim TNG sistemom mogu da vrše naknadno ispitivanje ispravnosti boce. Pomenuto ispitivanje boce za sada radi jedino Ening doo iz Nikšića, akreditovana kao kontrolno tijelo prema MEST ISO 17020 (stara boca se mora zamijeniti novom ukoliko je prošlo 20 godina od njene proizvodnje).

Ministarstvo ekonomije je na osnovu javnog poziva izabralo akreditovanu instituciju za izdavanje Potvrde i Sertifikata o ispravnosti ugradnje TNG sistema na vozilima. To je Institut za transport doo iz Podgorice, koji je zadovoljio sve predviđene uslove. Ugovorom je definisana cijena navedene usluge od 15 eura.

Samo pravna lica mogu da ugrađuju uređaje za TNG ili Prirodni gas, jer jedino pravna mogu zadovoljavati tehničke uslove za ugradnju uređaja i posjedovati garanciju na ugrađene uređaje.

Potvrda važi van teritorija Crne Gore i obavezna je prilikom putovanja u inostranstvo. Izdaje je Institut za transport doo kao akreditovana institucija, pa samim tim važi u inostranstvu ukoliko je na osnovu Potvrde u saobraćajnoj dozvoli upisan i ovaj način pogonskog goriva vozila. Obavezna je naročito iz razloga što su zemlje u regionu i ranije ovakav tip kontrole vozila koja za pogon koriste TNG propisale kao obavezno. U praksi okolnih zemalja, zabranjeno je i točenje TNG na benzinskim stanicama, ukoliko vozilo ne posjeduje odgovarajuću Potvrdu.