Sistemi

KARBURATORSKI SISTEM UBRIZGAVANJA

TNG u tecnom stanju izlazi iz rezervoara preko multiventila (koji preko spoljašnjeg punjenja služi i za punjenje TNG-a) i krece se ka motou putem jedne cevi na kojoj se nalazi jedan elektroventil koji omogucava prelaz gasa samo sa upaljenim motorom i prekidacem na poziciji gasa. U motoru se nalazi isparivac gde TNG ulazi i trpi smanjenje pritiska koji ga dovodi u gasovito stanje. Od isparivaca TNG stiže u mešac vazduh/plin koji se nalazi u usisnom kolektoru i obavlja funkciju doziranja smese u optimalnoj meri u trenucima vece potrošnje i emisije izduvnih gasova, te doziranja smese gasa proporcionalno sa zahtevima rada motora predstavljena podpritiskom koji se stvara u rasporedivanju smese.

MONO-POINT SISTEM UBRIZGAVANJA

TNG u tecnom stanju izlazi iz rezervoara preko multiventila (koji preko spoljašnjeg punjenja služi i za punjenje TNG-a) i usmerava se u motor putem jedne cevi na kojoj se nalazi elektroventil TNG koji omogucava prelaz gasa samo kad je motor upaljen i sa prekidacem pozicioniranim na gas.
U motoru se nalazi isparivac gde TNG ulazi i trpi redukciju pritiska koja ga dovodi u gasovito stanje , od redukto-ra TNG sustiže mešac vazduh/gorivo koji se nalazi na usisnoj grani i obavlja funkciju doziranja optimalne smese u terminima vožnje, potrošnje i emisije izduvnih gasova, te doziranja smese gasa proporcionalno zahtevima rada motora predstavljena podpritiskom koji se stvara u rasporedivanju smese. Prekidac/indikator mod.096 izmedu ostalih funkcija omogucava pokretanje uvek na benzin sa automatskim prelazom na gas putem aktiviranja elektroventila Start-Petrol i time omogucava selekciju goriva u željenom trenutku, te vizualizira kolicinu TNG-a u rezervoaru. Za vreme rada na gas elektronicki emulator (ili kablovi za prekid rada ubrizgivaca) prekida dovod benzina u motor, dok za vreme rada na benzin odvod smese TNG-a u motor je prekinut elektroventilom TNG-a.

LAMDA-KONTROL SISTEM UBRIZGAVANJA

TNG u tecnom stanju izlazi iz rezervoara pomocu multiventila (koji preko spoljašnjeg punjenja služi i za punjenje TNG-a) i usmerava se prema motoru putem jedne cevi na kojoj se nalazi jedan elektroventil TNG koji omogucava prolaz gasa samo sa upaljenim motorom i sa prekidacem na poziciji gasa. U motoru se nalazi isparivac SE 81 STEP MOTOR gde TNG ulazi i trpi smanjenje pritiska koji ga pretvara u gasovito stanje, od isparivaca TNG dolazi do mešac a vazduha i gasa koji se nalazi na usisnom kanalu i obavlja funkciju doziranja smese gasa proporcionalno zahtevima motora, predstavljena podpritiskom koji se stvara u rasporedivanju smese. Smesa vazduh/plin održava se konstantno u proporcionalnom odnosu pomocu kompjutera LCS/2 koji se aktivira na znak lambda sonde varirajuci optimalno i kontinuirano dovodom gasa u motor preko elektromehanickog linearnog atuatora, tako da osigura optimalnu smesu za vožnju, potrošnju i emisiju izduvnih gasova.
Kompjuter LCS 2 izmedu ostalih funkcija omogucava pokretanje na benzin sa automatskim prelazom na gas i pomocu prekidaca sa pokazivacem dozvoljava da se u svakom trenutku izabere željeno gorivo imajuci uvid u nivo gasa koji se nalazi u rezervoaru. Lambda Control System/2 je elektronski autoregistrirajuci sistem: ne zahteva manualne regulacije i ima kapacitet automatskog prilagodavanja na razlicitim uslovima okoline i upotrebe vozila osiguravajuci optimalnu smesu za vreme vožnje, potrošnje i emisije izduvnih gasova. LCS/2 vodi elektronski regulaciju smese gasa omogucavajuci faktoru lambda da postigne zatraženu vriednost na svim nivoima zahvaljujuci 2 elektromahanicka atuatorira. Jedan atuator je instaliran izmedu ispativaca i mešac a i dozira kolicinu gasa na srednje i visoke nivoe (att-max) dok drugi atuator od isparivaca pritiska reguliše smesu gasa optimalnu za funkcionisanje rada motora na nivou minimum (att-min),održavajuci je stabilno i kad su sa elementima kao što su klima, servo volan u funkciji. tokom rada na gas elektronski emulator (ili kablovi za prekid rada na ubrizgivacima) prekine dovod smese benzina u motor, dok tokom rada na benzin smesa TNG-a u motor je prekinuta sa strane elektroventila TNG-a.

SEKVENCIJALNI-DIREKTNO UBRIZGAVANJE

SEKVENCIJALNI sistem je po svojoj suštini sistem direktnog ubrizgavanja TNG u cilindre motora. Sistem se sastoji od ECU (Electronic Control Unit), atomajzera, velikog broja senzora i na kraju plinskih brizgaljki.
UREDJAJ koristi signale sa motora na kojem je ugradjen (broj obrtaja, temperatura, stanje izduvnih gasova, vreme ubrizgavanja i momenat ubrizgavanja za svaki cilindar posebno) i sopstvene parametre (temperatura, pritisak i kolicina TNG u rezervoaru). Sve ulazne parametre kalkuliše ECU u realnom vremenu i odreduje kolicinu TNG koja ce biti ubrizgana u svaki cilindar motora. Na taj nacin se postiže najoptimalnije moguce iskorišcenje snage motora u odnosu na potrošnju TNG.

S obzirom na svoje karakteristike SEKVENCIJALNI UREDJAJ predstavlja revoluciju u oblasti konverzije motora za korišcenje TNG i jedino moguce rešenje za savremene motore koji imaju sve više plasticnih delova. Ovo zbog toga što ugradnjom starijih sistema i neizbežnom pojavom povratnog plamena, plasticni delovi pucaju a motori trpe teške havarije.

Osnovne prednosti ovog uredaja nad ostalima su:

maksimalno iskorišcenje TNG
održanje performansi motora u odnosu na benzin
visoka rezistentnost sistema na povratni plamen i zbog toga jedino ovaj sistem besprekorno funkcioniše na motorima poslednje generacije
male dimenzije svih kompononenti sistema
izuzetno visoka pouzdanost u radu
prilagodljivost svim motorima, te mogucnost programiranja i dijagnostike putem racunara
potpuna automatizovanost sistema
Što se tice samog korišcenja zaista treba sesti u bilo koji automobil sa SEKVENCIJALNIM sistemom i provozati se. Prvo ce Vas privuci izuzetno mali prekidac za prebacivanje gas-benzin a koji je senzorskog tipa i sa pokazivacem nivoa gasa. Svako startovanje automobila je na benzin, prebacivanje na gas je odredeno temperaturom motora i brojem obrtaja.
Uredaj podržava opcije koje imaju benzinski motori kao što je prekid dotoka gasa pri kocenju motorom, zaštita od previsokog broja obrtaja (tako se štiti motor od preforsiranja), automatsko vracanje na benzin usled nedostatka gasa ili bilo kakvog drugog problema u radu, samodijagnostika sistema, mogucnost paljenja samo na gas u slucaju kvara benzinskog sistema i mnoge druge opcije.

Da rezimiramo: SEKVENCIJALNI SISTEM je uredaj konstruisan tako da ugradnjom u Vaše vozilo Vi kao korisnik ne osetite nikakvu razliku u kvalitetu vožnje, performansama, niti da imate ikakvih problema tokom eksploatacije. Jedinu razliku osetice Vaš novcanik, koji ce „davati“ duplo manje novca za gorivo i Vaš automehanicar koji nece imati šta da radi na Vašem motoru jer 20-godišnje iskustvo dokazuje da motori koji koriste TNG mnogo duže traju i pouzdanije rade.